Bibliografia (wybór)

 • G. Sztabiński, „Malarstwo M. Kępińskiego, A. Sadowskiego, G. Sztabińskiego”, katalog BWA, 1975
 • G. Sztabiński, „Malarstwo Andrzeja Sadowskiego”, katalog BWA, Łódź 1977
 • W. Ł. (Waldemar Łysiak) „Polski hiperrealista”, Stolica nr 9, 1977
 • G. Sztabiński, „Malarstwo Andrzeja Sadowskiego”, katalog BWA Łódź, BWA Płock, BWA Tarnów, BWA Białystok, 1985/86
 • St. K. Stopczyk, „Malarstwo Polskie – od realizmu do abstrakcji”, KAW, Warszawa 1988
 • T. Nyczek, „Fotoplastykon – malarstwo A. Sadowskiego”, katalog, SBWA, Galeria Test, Warszawa 1993
 • G. Sztabiński, „Zrozumieć sztukę polską lat siedemdziesiątych. My – dzisiaj – o sztuce pokolenia lat siedemdziesiątych.”katalog, Poznań 1993
 • R. Ratajczak, „W obronie obrazu”, Grupa „R”, katalog Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1994
 • „Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku – od awangardy do postmodernizmu”, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 1996
 • H. Waniek, „Portret zbiorowy z Mikołowem w tle”, VI Impresje Mikołowskie, katalog, Mikołów, Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała 1996-97
 • St.K. Stopczyk, „Plastyka – podręcznik do gimnazjum”, WSiP, Warszawa 2001
 • Ł. Kossowski, „Sadowski Andrzej Adam. Słownik malarzy polskich. Tom II. Od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku”, nota biograficzna, Arkady, Warszawa, 2001
 • W. Tuleya, „Galeria Art, Warszawa – lata 70-te – raport. O twórczości Andrzeja Sadowskiego” Art & Business nr 10, 2001
 • E. Piotrowska, M. Mazurek, „Realistyczna intensywność – malarstwo  A. Sadowskiego”, katalog, Poznańska Galeria Nowa, Poznań, 2002
 • P. Sztabińska, „Między realizmem a fotorealizmem. O twórczości Andrzeja Sadowskiego”, referat wygłoszony na sesji naukowej „Sztuka Łodzi (3)”
 • D. Horzela, U. Kozakowska-Zaucha, P. Krasny, A. Krypczyk, S. Krzysztofowicz-Kozakowska, M. Walczak, A. Górska, „1000 arcydzieł malarstwa polskiego”, Andrzej Sadowski, nota biograficzna, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008
 • „Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego”, Sadowski Andrzej Adam – nota biograficzna, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 2011